ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์

159/17 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
facebook.com/rairuenrom
@rrr.ch สำหรับติดร้านอาหาร,ที่พัก,คอร์สอบรม,เส้นทาง @rairuenrom สำหรับสั่งซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ของทางไร่
@rairuenrom
www.rairuenrom.com , www.rairuenromshop.com
081 616 5313
ยี่ห้อ ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์(บริษัทเซฟไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด)
ร้านอาหาร เบเกอรี่และร้านกาแฟสไตล์ฟาร์มคาเฟ่ โดยใช้วัตถุดิบหลักจากทางไร่เอง ซึ่งปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้ลูกค้าที่มาทานอาหารที่ไร่รื่นรมย์ มีความมั่นใจในวัตถุดิบของทางไร่ว่ามีความสด สะอาดและปลอดภัยต่อตัวลูกค้าเอง นอกจากนี้เรายังรับใช้
คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือบรรจุภัณฑ์