บาติกน้ำเต้าหู้

24 ม.7 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
vtoogo@gmail.com
facebook.com/vtoogo
081 318 0379
ผ้าพันคอบาติกน้ำเต้าหูสีธรรมชาติ
คุณวิสุทธิ์ จันทร์ศิริวัฒนาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ต้องการใช้เศษผ้าที่มีอยู่จำนวนมากทำเป็นสายคาดผลิตภัณฑ์และสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น คาดผม