พุทธาพร

113 ม.3 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
lumpotorn19@gmail.com
Mirable Herbal Buddhaporn
buddhaporn19
Buddhaporn19
081 255 4791
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ "ออยสปา, สเปรย์สมุนไพร"
นางธนพร ปัญญพนต์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด แผ่นพับนำเสนอผลิต