ห้างหุ้นส่วนจำกัดปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน

169 ม.10 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
prang3479@gmail.com
facebook.com/Prasomthongpon
padcharintorn
086 728 3479
ยี่ห้อ ปลาส้มไร้ก้างตราทองปอน
เป็นสินค้าประเภทอาหาร ผลิตจากเนื้อปลา มีทั้งเป็นชิ้นไร้ก้างติดหนัง เนื้อล้วน และเป็นตัว
คุณพัชรินทร จำรัสเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า