บจก.เหรียญทองปลาร้าอบ

331 ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
facebook.com/เหรียญทองปลาร้าอบ
souyngam
www.rtplara.com
081 724 3188
ยี่ห้อ เหรียญทอง
ปลาร้าอบสุก ปลาร้าอบก้อน ปลาร้าผง
คุณสาวิตรี สวยงามเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลาก