ไก่ดำเซิงหวาย โปรดักส์

14 หม่ 3 ต.ตลุกเทียม  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
facebook.com/ประเติม เมืองมูล
onegerm
087 056 3967
ยี่ห้อ CBF
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ดำ
คุณประเดิม เมืองมูลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ถุงและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat)