บจก.ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู)

109/2 ม.3 ต.สมอแข อ.เมือง 65000
sirivanich
081 962 9594
ยี่ห้อ ไท ไท
เนื้อกล้วยบด 100% ในถุงรีทอร์ทเพาว์ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เป็นวัตถุดิบพร้อมปรุง (RTE: Ready To Cook) เก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 1 ปี
คุณศิริ วนสุวานิชเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เนื้อกล้วยบด ในถุงรีทอร์ทเพาว์