วิสาหกิจชุมชนวัลลภาฟาร์มท่องเที่ยวเชิงสเตย์

69/9 ม.9 ต.เขาพระงาม  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
wanlapafarm@hotmaila.com
facebook.com/HorseRidingFarmstayLopburi
082 717 5633
สอนขี่ม้า
คุณศราวุธ ค้าขายเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการแบบ Farmstay Thailand ด้วยการจัดทำ VDO เพื่อนำเสนอขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ