หจก.วาฬฮับกรุ๊ป

314/1 ม.2 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
facebook/easybreadbywhale
whalehub
093 145 6528
ยี่ห้อ Whalehub
ธัญพืชผสมสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปัง
คุณธีร์ ไทธรรมรักษาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องสำหรับใส่ชุดแป้งแห้งสำเร็จรูปพร้อมอบ