กลุ่มไทบ้านสมุนไพรไทหล่ม

17/1 ม.13 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
facebook.com/กิตติศักดิ์ หล่มสัก
Ta0159
090 058 2953
ยี่ห้อ สมุนไพรไทหล่ม
เป็นสเปรย์ทำมาจากการหมักของสมุนไพรธรรมชาติ เช่นเถาว์เอ็นอ่อน เปปเปอร์มินต์ และใบสรแหน่ ศรี จากธรรมชาติ โดยนำเอาใบเตย มาหมักรวมกัน ความเย็นได้จากใบแปปเปอร์มินต์ ที่มีความเย็นความหอม เป็นธรรมชาติ
คุณกิตติศักดิ์ กองคำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า