บจก.คุณมะขาม

111/2 ม.13 ต.บ้านโตก  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
facebook.com/khunmakham
@Khunmakham, karnjkb
094 234 5641
ยี่ห้อ คุณมะขาม
มะขามอบแห้งแกะเมล็ด และผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปทุกชนิด
คุณกานต์ จักรบุญมาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ อยากให้มีการร่วมพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความโดนเด่นในเชิงอัตลักษณ์ของมะขามมากขึ้น