สมุนไพรชญานิน

32 ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
facebook.com/สมุนไพรชญานิน
0831618963, jane_kob
089 229 4377
ยี่ห้อ ชญานิน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่มะขามหวานและยังเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
คุณพรพิมล สะโรดมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาปรับปรุงกล่องบรรจุ