บัวงาม

45/1 ม.6 ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
facebook.com/บัวงาม ปลาแดดเดียว
089 242 5423
แปรรูปปลาน้ำจืด
คุณสมพิศ คนชมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่ แยกชิ้นเป็นถุงละ 1ชิ้น ปรุงโดยการใช้เตาอบแทนการทอดแล้ว ทำบรรจุภัณฑ์ที่มีครึ่งกก.และ1กก.โดยพิมพ์ข้อมูลสินค้าไว้บนถุงแต่ใช้แบรนด์เดิม ตราสินค้าจดทะเบียนแล้ว (ส่วนใหญ่บ