ไหมทอง ทองโบราณ

340/5 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
facebook.com/MaiGold&Silver
maingern
maingern
081 886 7850
ยี่ห้อ ร้านไหมทอง
เครื่องเงินสุโขทัย งานถักทอเงิน ลาย โบราณหัตถกรรมจากช่าง ฝีมืออาชีพของสุโขทัย โดยงานแต่ ละชิ้น บ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตร ปราณีตและงดงาม โดยถักทอ จากเนื้อเงิน 99.99
คุณสุนิสา จงเจริญเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ปรับปรุงโลโก้