วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส

8/2 ม.3 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
facebook.com/Pheangjai Thai Spa
086 133 9472
pheangjaithaispa.lnwshop.com
086 133 9472
ยี่ห้อ เพียงใจไทยสปา
ที่นอน หมอน เบาะยางพารา ที่มีโครงสร้างเป็นชิ้นยางเล็กๆเพื่อกระจายแรงกดทับจากน้ำหนักร่างกาย
คุณอารีรัตน์ จัดเสือเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า (Logo)