วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการแปรรูปปลาแม่ลาอินทร์บุรีอรวรรณ

201/17 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
089 744 2523
ปลาช่อนแดดเดียว
นางอรวรรณ จันทร์นฤมิตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าใหม่ ในรูปแบบสติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ใหม่ และให้แยกประเภทของปลาด้วยสติกเกอร์