กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาแม่ลาอรวรรณ

768/1 ม.6 ต.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
089 744 2523
ปลาช่อนแดดเดียว
อรวรรณ จันทร์นฤมิตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าใหม่ ในรูปแบบสติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ใหม่ และให้แยกประเภทของปลาด้วยสติกเกอร์