วิสาหกิจกลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์

45 ม.1 ต.หนองแก อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61000
facebook.com/ปลาร้าทรงเครื่อง บ้านลูกแชมป์ จ.อุทัยธานี
chalitaga-in
082 177 7094
ยี่ห้อ ปลาร้าทรงเครื่อง บ้านสวนลูกแชมป์
ปลาร้าทำจากปลาแรดและสมุนไพรจากท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน
คุณธิรักษ์ โต๊ะทองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์/พัฒนาผลิตภัณฑ์