วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองวัว

19/2 ม.1 บ้านบางตาแผ่น  ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
WANPENOOD@gmail.com
facebook.com/ผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
086 766 6982
กระเป่าแฟชั่นจากผักตบชวา
วันเพ็ญ แพร่หลายเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เดิมกลุ่มจักสานกระเช้าได้อย่างเดียวแนวโน้มน่าจะเป็นประเภทกระเช้า อยากได้รูปแบบที่โดดเด่น ให้น่าสนใจ