กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

19/2 ม.1 บ้านบางตาแผ่น  ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
086 766 6982
กระเป่าแฟชั่นจากผักตบชวา
วันเพ็ญ แพร่หลายเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เดิมกลุ่มจักสานกระเช้าได้อย่างเดียวแนวโน้มน่าจะเป็นประเภทกระเช้า อยากได้รูปแบบที่โดดเด่น ให้น่าสนใจ