สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง จำกัด

51/4 ม.5 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14111
062 358 8818
ปลาช่อนสะบัดงา
คุณขจร เชื้อขำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เดิมแบรนด์มีชื่อตามหัวหน้ากลุ่ม อยากออกแบบแบรนด์ใหม่ ทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์แบบซิปล็อคครึ่ง กก.