กลุ่มประมงและการแปรรูป

51/3 ม.5 ต.ห้วยคันแหลน 14110
062 358 8818
ปลาช่อนสะบัดงา
คุณ ขจร เชื้อขำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เดิมแบรนด์มีชื่อตามหัวหน้ากลุ่ม อยากออกแบบแบรนด์ใหม่ ทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์แบบซิปล็อคครึ่ง กก.