บอกต่อ

57 ม.3 ต.บ้านแห อ.เมือง  จ.อ่างทอง 14000
Natchaya.sup@gmail.com
facebook.com/bohktoh.restaurant
@aja1055l
089 829 5204
กุ้งกระเบื้อง
นางสาวณัฐชยา สุพัฒธีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการด้วยการจัดทำ VDO เพื่อโปรโมทร้นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะด้านอาหารไทยโบราณในจังหวัดใกล้เคียง