วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก

136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
081 946 2651
น้ำมันนวด (ลูกประคบ)
นายสงัด พรมเมศเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร