โกมุทสมุนไพร

19 ม.2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
facebook.com/komud2/
081 667 0277
น้ำมันไพลผสมมะรุม
คุณกชพรรณ ชอบสวนเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (สเปรย์เย็น)