บจก. ยีสต์ มาสเตอร์

11/6 ม.2 ต.พนมสารคาม  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
yeastmaster52@gmail.com
facebook.com/yeastmasterfarm
087 054 5175
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
คุณ ชานนท์ ระวังเหตุเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่