บจก. หวานระริน

15/2 ม.3 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 12400
081 947 9922
ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไทยมากกว่า 50ชนิด รับจัดขนมสำหรับเทศกาลและงานพิธีต่างๆ
คุณภาวริน น้อยใจบุญเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด การทำบูธโฆษณาในร้านที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นตัวตน และเรื่องเราของร้าน