บจก. หวานระริน

15/2 ม.3 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 12400
rinonline@hotmail.com
facebook.com/rinthaidessert
@rinthaidessert
rinthaidessert
www.rin.co.th
081 947 9922, 038 512 534
ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไทยมากกว่า 50ชนิด รับจัดขนมสำหรับเทศกาลและงานพิธีต่างๆ
คุณภาวริน น้อยใจบุญเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่และสื่อการตลาด การทำบูธโฆษณาในร้านที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นตัวตน และเรื่องเราของร้าน