วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้

39/4 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
facebook.com/khunyapool
081 862 8455
หมี่กรอบ 8 รส 8 ริ้ว
คุณทองพูล ศรีวรนันท์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาสูตรการทำหมี่กรอบมะม่วง 3รส