กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

432 ม.8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
089 965 8009
บ้านเรือนไทยจำลอง
คุณชูชาติ จรุงจิตจรรยาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่