พ.ฟาร์ม

427 ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
083 543 1820
เมล่อน และเมล่อนแปรรูป
ดุสิตา ธรรมสถิตย์พรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาการให้บริการ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานที่ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า