บริษัท พ.ฟาร์ม จำกัด

427 ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
Dus_mai@hotmail.com
facebook.com/P.farm-พ.ฟาร์ม
083 543 1820
เมล่อน และเมล่อนแปรรูป
ดุสิตา ธรรมสถิตย์พรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาการให้บริการ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานที่ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า