ลุงเพิ่มช้าวเม่า

60 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา  จ.นครนายก 26110
081 983 7561
ข้าวเม่าทรงเครื่อง
เพิ่มศักดิ์ ด่านเฉลิมวงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่