วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้า

23/4 ม.9 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
081 650 4390
น้ำปลาร้าปรุงสุก
คุณนวลอนงค์ แย้มสุนทรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป/ปลาทอด