วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแค๊ปหมูไร้มันตำบลอาษา

18 ม.1 ต.อาษา อ.บ้านนา  จ.นครนายก 26110
facebook.com/แคปหมูแม่พะเยา
แคปหมูแม่พะเยา
087 909 9821, 063 178 4688
แคปหมูไร้มัน
คุณปิ่นแก้ว คำพุธเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ มีขนาดใหญ่ขึ้นจากของเดิม 20 กรัมให้เป็น 100 กรัม