วิสาหกิจชุมชนแคปหมูไร้มันต.อาษา

18 ม.1 ต.อาษา อ.บ้านนา  จ.นครนายก 26110
087 909 9821
แคปหมูไร้มัน
คุณปิ่นแก้ว คำพุธเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ มีขนาดใหญ่ขึ้นจากของเดิม 20 กรัมให้เป็น 100 กรัม