กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกันเกรา

60/3 ม.16 ต.บ้านพระ  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
กระท้อนหยี
คุณนพภา บำรุงวัดเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักณณะขวดพลาสติก