กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกันเกราสามัคคี

60/3 ม.16 ต.บ้านพระ  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
noppun1m@gmail.com
081 988 8378
กระท้อนหยี
คุณนพภา บำรุงวัดเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักณณะขวดพลาสติก