วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง

168 ม.6 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปาจีนบุรี 25220
081 912 4478
หมวกคาวบอยจากใบลาน
คุณเจน มีสุขเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระเป๋ารูปแบบใหม่ เป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้า