บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด

58/1 ม.16 ถ.ทางหลวงชนบท ปจ.2001 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
tawantv5@hotmail.com
facebook.com/uthaiprasit
lookin111
www.uthaiprasit.com
086 826 4454, 086 834 3965, 037 403 964-5
ยาตำรับ เช่น ยาธรณีสันฑะฆาต
คุณถวัลย์ บุญภักดีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดทำสื่อการตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์