วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข

37 ม.20 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
facebook.com/ขนมไทย ทองพับเห็ด 3 อย่าง By คุณสุนีย์
092 925 4055
สวนเกษตร ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
นางสุนีย์ ศรีวงษาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการผ่านแผ่นพับการบริการศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพทั้งหมด