วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอุดมสุข

370ม.1 ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
092 925 4055
สวนเกษตร ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
คุณสุนีย์ ศรีวงษาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับการบริการศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพทั้งหมด