ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านรักษ์พอเพียง

11 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 25000
https://www.facebook.com/RaksPorpeang/
098 824 9161
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กัลยา ป้อมสาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร