ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน "บ้านรักษ์พอเพียง"

199/19 ม.10 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
https://www.facebook.com/RaksPorpeang/
898249161
098 824 9161
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นางกัลยา ป้อมสาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร