บริษัท ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

90/224 ม.15 ถ.ลาดกระบัง 20/3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
natdanai@townecorporation.com; info@townecorporation.com
https://www.facebook.com/townedelight/
www.townecorporation.com
099 559 4614
ทุเรียนหมอนทองที่ผ่านการอบเยือกเย็น
ณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นมะม่วงผงชงดื่ม