บริษัท สยามสิปปกร จำกัด

94/64 ม.3 ต.บางโฉลง  อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
songkran_craft@hotmail.com
https://eggartsthailand.com/
085 156 5146
เปลือกไข่วิจิตรศิลป์
คุณภูษิต กาญจนศิริปานเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ถุง/กล่องใส่สินค้าที่ระบุว่าเป็นของเราทำ