บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จำกัด

717 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 10280
bandidp@gmail.com
02 389 2377
NATURAL FIBER YARNS AND FABRICS
คุณ บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ