ปั้นสิบเพลินตา

1/93 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
pleonta_salid@hotmail.com
https://www.facebook.com/pleontashop/
@pleonta
https://pleonta.com/
089 699 7668
ขนมปั้นสิบปลาสลิด
คุณภาวิณี ทองมากเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด VDO กระบวนการผลิตสินค้า