บริษัท ขนมไทยเพลินตา จำกัด

99/59 ม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280
pleonta_salid@hotmail.com
https://www.facebook.com/pleontashop/
@pleonta
https://pleonta.com/
089 699 7668
ขนมปั้นสิบปลาสลิด
คุณภาวิณี ทองมากเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสือการตลาด VDO กระบวนการผลิตสินค้า