พัชรสปา

99/29 ห้อง R 327 ม.1  ถ.บางนาตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
081 835 1903
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
คุณพัชรีย์ ชัยริมเวียงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ VDO แนะนำกิจกรรม/ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสปา