บริษัท ไทย คอร์ไดเซปส์ จำกัด

43 ม.7 ต.หนองน้ำใส  อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160
info@thaicordyceps.co.th
https://www.facebook.com/cordyprobythaicordyceps/
@thaicordyceps
https://www.thaicordyceps.co.th/
081 197 1911
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากถั่งเฉ้า
เจษฎา สวามิภักดิ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด VDO ที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย