วนัสนันท์ฟูดส์

248/210ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
เต้าฮวยนมสด
กัญญ์พิศา พึ่งมากเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่/พัฒนาโลโก้ขึ้นมาใหม่