สวนสองแสน

41 ม.4 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
087 408 5412
เครื่องดื่มจมูกข้าวไรซ์เบอรี่
คุณสมพร เรืองเดชเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ /ปรับรสชาติ ต้องการสวนผสมที่เป็นธรรมชาติ