อโณชาผ้าไหมไทย

26/1 ถ.สุวรรณศร กม3  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
081 663 0221
อาหารอีสาน ร้านส้มตำ อาหารไทย
อโณชา อ้อนคำภาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การปรับสูตร/จัดจานเมนูขนมจีนให้น่าสนใจ