กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต็งก้าวหน้า

55 ม.10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
081 279 2171
ชาเขียวใบหม่อน
ขวัญจิต นพรัตน์วราภรณ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อการตลาด VDO เพื่อเป็นสื่อการขายสินค้า