วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ

46/5 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71000
089 758 4520
ยี่ห้อ กุ๊กกิ๊ก
จมูกข้าวอบกรอบ
จักรพันธุ์ สอนใจเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับสินค้าใหม่