บจก.เคที ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

99/17 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
tagu.phumin@gmail.com
facebook.com/kruathaikan
098 565 0518
น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ
คุณจิราพัชร ทารารุณีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากมีสินค้าอยู่ตัวเดียว ทำให้ผู้บริโภคขาดตัวเลือก ปิดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า จึงเพิ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มเดียวกัน