ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

357 ม.2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
081 944 7971
กล้วยอบสูญญากาศ
คุณมนรัตน์ สารภาพเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตัวสินค้า เช่น ฉลากสินค้า โลโก้ คิวอาร์โค้ด เพิ่มขึ้น เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่