บริษัท เจ ดี มิราเคิล จำกัด

439/101 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
bewbom@hotmail.com
facebook.com/jdmiracle
JDmiracle
beauty1organnic1
www.jdmiracle.com
086 341 9686
ผลิตจากวัตถุดิบ organic ที่มี Certificate รับรองมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโดยเฉพาะ "วัตถุดิบข้าว Organic จากประเทศไทย" - การนำข้าวหอมมะลิ Organic มาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุด มีการสาธิตเพื่อการใช้งานอย่างมีการนำนวัตกรรมมาช่วย
นุชกัลยา จิตตระกูลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อการตลาด (แผ่นพับ) อยากเปลี่ยนรูปแบบโบชัวร์ให้ทันสมัย เข้าใจง่าย กระชับมากขึ้น