บริษัท โอเรียนทอลโมทีฟส์ จำกัด

332 ม.2 ถ.ราชวิถี ซ.9  ต.สนามจันทร์ อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000
orientalmotifs@hotmail.com
facebook.com/orientalmotifs
sumalee.th
081 830 2830
สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ
นางสาวสุมาลี ถาวรว่องวงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบเดิมเป็นผ้ามัดย้อม มีคู่แข่งมากต้องความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า